Lorem Ipsum är bara en skentext inom tryck- och typsättningsbranschen. Lorem Ipsum har varit branschens standard-skentext ända sedan 1500-talet, när en okänd tryckare tog ett avdrag med text och blandade om den för att göra en provbok av text. Den har överlevt fem århundraden, men också satsningen på elektronisk sättning, och är egentligen oförändrad.