Building Happiness

Shakiras stiftelse ”Pies Descalzos” och Costa Cruises: vi arbetar tillsammans för att bygga en ny skola i Colombia

Projektet

Projektet "Building Happiness" syftar till att hjälpa barn i Cartagena och deras familjer genom att bistå med praktiskt stöd för deras utbildning. Brick of Happiness är en symbol som representerar grundstenen till den nya skolan. Tegelstenen åker på en mycket speciell resa ombord på Costas fartyg och lämnas över från hand till hand mellan vår besättning och våra gäster innan den når fram till Colombia. Projektet är baserat på modellen för offentlig kvalitetsutbildning som utformades för 20 år sedan och upprättandet av Shakiras stiftelse Pies Descalzos syftar till att välkomna fler än 1 300 barn med näringsrika program, hälsovård och särskilda utbildningsaktiviteter för föräldrar och det lokala samhället

Hämta projektdetaljerna här (engelsk version)

Accessbility

Brick of Happiness

Il Mattone della Felicità

Stiftelsen

Accessbility

Fundación Pies Descalzos

Pies Descalzos är en NGO (icke-statlig organisation) som grundades av Shakira i Colombia 1997. Dess primära mål är att främja ett utbildningsprogram för lokala barn, där Costa spelar en aktiv roll.