Passagerarrättigheter

Medlemmarna av Cruise Lines International Association har åtagit sig att erbjuda alla passagerare komfort och omsorg på alla havskryssningar över hela världen. För att uppfylla detta åtagande har våra medlemmar gått med på att anta följande uppsättning passagerarrättigheter:

1. Rätten att landstigning av ett dockat fartyg om väsentliga bestämmelser som mat, vatten, toaletter och tillgång till sjukvård inte kan tillhandahållas på lämpligt sätt ombord, med föremål enbart för befälhavarens oro för passagerarnas trygghet och säkerhet och tull- och invandringskrav i hamnen.

2. Rätten till full återbetalning för en resa som ställts in på grund av mekaniska fel, eller delvis återbetalning för resor som upphör i förtid på grund av sådana fel.

3. Rätten att vid behov ha tillgång till professionell heltidsakutvård ombord på fartyg som körs utanför floder eller kustvatten, till dess att sjukvården vid kusten blir tillgänglig.

4. Rätten till aktuell uppdatering av information om eventuella anpassningar av fartygets färdplan vid mekaniskt fel eller nödsituation samt aktuell uppdatering av statusen om insatserna för att hantera mekaniska fel.

5. Rätten till en besättning som är korrekt utbildat i nöd- och evakueringsförfaranden.

6. Rätten till en nödkraftkälla vid ett huvudgeneratorfel.

7. Rätten att transport till fartygets planerade avstigningshamn eller passagerarens hemstad i händelse av att en kryssning avslutas tidigt på grund av mekaniska fel. 

8. Rätten till logi om avstigning och övernattning i en ledig hamn krävs när en kryssning avslutas tidigt på grund av mekaniska fel. 

9. Rätten att på varje kryssningslinjens hemsida ha tillgång en gratis telefonlinje som kan användas för frågor eller information om någon aspekt av fartygsoperationer. 

10. Rätten att se dessa passagerarrättigheter för kryssningslinje publicerade på varje kryssningslinjes webbplats. 

För mer information om dina rättigheter, ring +46 08 519 895 14