Durban

Med över 3 miljoner människor är Durban den mest fascinerande staden i Indiska oceanen: platsen där betydande historiska händelser inträffat är nu inne i en snabb modernisering. Med över 3 miljoner människor är Durban den mest fascinerande staden i Indiska oceanen: platsen där betydande historiska händelser inträffat är nu inne i en snabb modernisering.