Etisk kod

Costa Crociere S.p.A. - som ingår i Carnival Corporation & plc-koncernen - respekterar regler och förordningar i de länder där vi verkar och uppfyller de högsta etiska normerna i alla sina aktiviteter.

 

För att stärka efterlevnad av lagen och av ovanstående standarder, har Costa Crociere antagit en "Etik- och uppförandekod för affärspartner".

 

Costa Crociere inser att dess affärspartner spelar en viktig roll i att uppnå framgång och fullfölja sina åtaganden, därför måste alla bestämmelser i ovanstående kod följas.

 

Costa Cruises högaktar dess affärspartner, som tillsammans med dem arbetar för att uppnå dessa mål avseende efterlevnad av lagar, ärlighet, rättvisa och etik i verksamheten.


Ladda ner "Etisk kod" (innehållet på engelska)